Hlavné menu:

Sušičky dreva a iné služby

Free Website Translator

Prejdi na obsah

Dielenské sušičky dreva BRAUN T1 a T2 pracujú na kondenzačnej báze. Sušička vykonáva v sušiacej komore stálu cirkuláciu vzduchu. Vzduch uvoľňuje vlhkosť z dreva, ktorá je prenášaná do sušičky, kde ju zariadenie premieňa na vodu a tá je potom odvádzaná mimo sušiacu komoru. Suchý vzduch je opäť vháňaný do komory.

Sušiaci proces je ovládaný ovládacím zariadením, ktoré sa nastavuje na začiatku sušenia. Nastavenie podľa zrozumiteľnej tabuľky nevyžaduje žiadne odborné znalosti, či odborné skúsenosti so sušením dreva. Ďalšie sledovanie sušenia dreva nie je nutné.

Detailný a veľmi zrozumiteľný návod s presným popisom požadovaných stavebných a izolačných materiálov pri rôznych veľkostiach sušiacich komôr umožňuje každému uživateľovi nakomplikovanú výstavbu vlastnej sušiacej komory.

Zariadenie pracuje pri teplotách komory
(35-40)°C s minimálnymi stratami energie a s extrémne nízkymi prevádzkovými nákladmi. Jedná sa o urýchlenie prirodzeného procesu schnutia dreva, ktoré vedie k dôkladnému a kvalitnému vysušeniu.

Porovnajte predajnú cenu vysušeného dreva od dodávateľa a náklady na prevádzku vlastného sušiaceho zariadenia.
Odstráňte Vašu závislosť na dodávkach sušeného dreva!

Výrobcom a dodávateľom týchto produktov je nemecká firma
BRAUN, dlhoročný úspešný výrobca drevoobrábacích strojov a zariadení na nemeckom a európskom trhu.

Všetko o dreve a v súvislosti s drevom, čo Vás zaujíma - zo sveta a z domova – , objavíte v internetovom časopise Drevo&Svet (Wood&World)

Sušenie dreva (reziva)
Termostaticky ovládané prídavné kúrenie (typ SUPER) slúži u typov T1 a T2 pre rýchlejšie dosiahnutie ideálnej teploty v sušiacej komore. Týmto sa skráti čas vysušenia o cca 30%. Kúrenie je aktivované krátkodobo, čím nie sú zvýšené nároky na energiu.

Tieto typy agregátov (typ SUPER) taktiež umožňujú ničenie škodcov v dreve v súlade s normou DIN 68 800 (aj IPPC, TÜV a pod.). Po ukončení procesu sušenia ...

Sušenie palivového dreva
Z dôvodu ohraničenia a nedostatku tekutých
a plynných palív bude v budúcnosti narastať dopyt po

palivovom dreve. Táto tendencia vedie k požiadavke odborného sušenia palivového dreva, keďže rastúcu spotrebu nemôže samo pokryť prirodzené sušenie. Pritom obzvlášť musí byť rešpektované sušenie s nízkymi nákladmi. Taktiež dalo by sa povedať, že nemá zmysel dávať viac energie do sušenia dreva, ako sa môže spálením získať...

Tu presne prichádzajú k platnosti jedinečné výhody sušičiek ...

Ponúkame
Sušiace agregáty
VlhkomeryIné

Informácie pre laickú i odbornú verejnosť ... Obnovujeme internetový časopis Drevo&Svet (Wood&World) Dátum spustenia získate tu!

Úvod | Drevo | Palivové drevo | Ponúkame | Novinky | Kontakt | Mapa stránky

Copyright (c) 2000-2014 Lck Leshnick. All rights reserved.     Webdesign: Lck Leshnick     SEO Rozcestník     inzercia

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu